V 50 / V 80

Opis:
Płyta V50 i V80 wykorzystywana do łączenia i przedłużania stołów paszowych, znajduje również zastosowanie jako płyta obornikowa ponieważ posiada bardzo dużą wytrzymałość na zmienną temperaturę, naprężenia, środowisko kwaśne i zasadowe.
Wysokość: Szerokość: 100 Waga: 20 kg

Dodatkowe Informacje

Porównanie właściwości

koryt i stołów paszowych z polimerobetonu z tradycyjnym betonem B30

Polimerobeton

Beton B30

wytrzymałość na ściskanie Rc [MPa]

80 - 110

30

wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu Rg [MPa]

22 - 35

2 - 4

wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu Rr [MPa]

8 - 12

1,5 - 2

ścieralność [cm]

0,1 - 0,2

0,6

nasiąkliwość [mm]

0

4 - 8